Podzielmy się jedzeniem

Po Świętach nie wyrzucajmy jedzenia. Szanujmy dary Boże i owoce pracy rąk ludzkich. Można nimi podzielić się z potrzebującymi. Jedzenie wystarczy zapakować i przynieść do naszej lodówki społecznej ustawionej przy ul. Przędzalnianej (przy wejściu na teren plebanii).