Nasz Ksiądz Proboszcz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

Nasz Proboszcz, Ksiądz Kanonik Wiesław Kamiński otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom i jest nadawany za ofiarną działalność publiczną oraz ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Serdecznie gratulujemy!