Goście z Białorusi

Dziś w naszej parafii gościliśmy Ojca Leonarda Anuszkiewicza oraz Biskupa Kazimierza Wielikosielca z Białorusi.

W dzień solidarności z Kościołem prześladowanym Ojciec Leonard, Paulin z Homla dzielił się z nami doświadczeniem życia i posługi w Kościele na Białorusi. Ojciec zbierał ofiary na budowę kościoła.