Jubileusz Święceń Kapłańskich Księdza Dariusza

Naszemu drogiemu kapłanowi, Księdzu Dariuszowi Kucharskiemu, z okazji 32 Rocznicy Święceń Kapłańskich życzymy:

Bożej radości,
niech prowadzi Go w każdym dniu posługi,
a także wielu serc ludzkich pełnych życzliwości,
gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny.
Niech dobry Bóg obdarza naszego księdza nieustannie łaską i pokojem.
Niechaj nie brakuje Mu entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy.
A Jezus Chrystus niech będzie dla Niego zawsze źródłem niewyczerpanych darów,
aby całym życiem świadczył o swej przynależności do Boga.