Nowi Rycerze Kolumba

Wczoraj, podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00 Zespół Inicjacyjny tutejszej Rady Rycerzy Kolumba nr 15279 przeprowadził Ceremonię Zasad Rycerskich: Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa. Do Zakonu wprowadzono nowych rycerzy: Michała Bolanowskiego, Michała Czerskiego, Andrzeja Milczarskiego.
Po Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz, Kapelan Rady, zaprosił wszystkich Rycerzy na poczęstunek przy kawie.

Polecajmy Rycerzy naszym modlitwom, aby ich służba Bogu, pomoc Kościołowi i bliźnim przynosiły obfite plony i przyczyniały się do szerzenia dobra w naszej wspólnocie parafialnej.