Rekolekcje Wielkopostne A.D. 2023

Poniżej zamieszczamy nagrania z głoszonych w tym roku, w naszym kościele, Rekolekcji Wielkopostnych.
Nauki głosi Ojciec dr Jacek Granatowski, jezuita, absolwent uniwersytetów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, teolog pastoralny i pedagog. Duszpasterz młodzieży i studentów, współtwórca i organizator festiwalu poświęconego o. Tomaszowi Rostworowskiemu. Człowiek mający niesamowite szczęście do dobrych wychowawców, którzy zachęcili go do samodzielnego myślenia i twórczych poszukiwań.

Ojcze Jacku, Bóg zapłać!