Wspólnota Anonimowych Alkoholików

Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików) spotyka się w każdy czwartek o godzinie 18.00. Celem grupy jest pomoc w wyjściu z nałogu alkoholowego. Grupa świadczy pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym.