Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska – w Kościele katolickim organ doradczy księdza proboszcza.
Głównym zadaniem Rady jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków, które mają wspomóc pracę proboszcza. Rada nie ma żadnych kompetencji, pozostając jedynie głosem doradczym. Publikacja wniosków, zakresy działań i tematów podejmowanych przez Radę zależą do decyzji proboszcza.Radę duszpasterską powołuje i jej statut określa biskup diecezjalny. Z chwilą wakansu proboszcza, Rada zostaje rozwiązana, a jej ponowne powołanie zależne jest od decyzji następcy. Radę duszpasterską powinni stanowić przede wszystkim świeccy. Do Rady należeć powinni również przedstawiciele oraz zgromadzeń zakonnych działających na terenie parafii. Rada powinna gromadzić się przynajmniej raz w roku. Działalność Rady duszpasterskiej określa Kodeks prawa kanonicznego (kan. 511-514), i Statuty Diecezjalne.

Skład osobowy Parafialnej Rada Duszpasterskiej:

 1. Ks. Dariusz Kucharski
 2. Ks. Andrzej Szymaniaec
 3. Ks. Damian Czerwiński
 4. Michał Ejchman
 5. Piotr Jaworski
 6. Piotr Kawecki
 7. Joanna Duniec
 8. Jadwiga Ryndak
 9. Zofia Toma
 10. Joanna Kraska
 11. Katarzyna Wojtalik
 12. Andrzej Wojtalik
 13. Mateusz Kapczyński
 14. Jerzy Kopczyński
 15. Agnieszka Nowak
 16. Agnieszka Tokarska
 17.  Beata Bogucka
 18.  Jolanta Bednarska
 19. Władysław Woźniak
 20.  Marzanna Wojciechowska
 21. Urszula Garuska