Kandydaci do Bierzmowania

Kandydaci do Bierzmowania – spotkania obejmują przygotowanie kandydatów do Bierzmowania a także ich rodziców i świadków. Podczas cyklicznych spotkań (II niedziela miesiąca, godzina 11.30) poruszana jest tematyka związana z Sakramentami, życiem wspólnoty Kościoła. Kandydaci i ich rodziny uczestniczą w specjalnie przygotowanych nabożeństwach i rekolekcjach. Przygotowanie kończy się indywidualną rozmową z kandydatem w obecności rodziców. Opiekunem grupy jest ksiądz Damian Czerwiński