Parafialny Klub Seniora

Parafialny Klub Seniora powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie naszej parafii, która tworzą w większości seniorzy. Spotkania organizowane w każdą środę o godzinie 14.30 w kawiarni w dolnym kościele mają na celu aktywizację seniorów poprzez różne zajęcia manualne, wyglądy a przede wszystkim mają być okazją do spotkania. Spotkania prowadzi Siostra Leonarda Kuniszewska, wspomagają ją ksiądz proboszcz Wiesław Kamiński i ksiądz Damian Czerwiński.