Stowarzyszenie „Niepełnosprawni – Sprawni”

Stowarzyszenie Niepełnosprawni – Sprawni – stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego od roku 2003, od roku 2014 jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc i ochrona osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze szczególnym naciskiem na dobro najmłodszych i najbardziej bezradnych członków tej społeczności. Stowarzyszenie rozwija działalność w zakresie: usamodzielnienia i integracji osób niepełnosprawnych, szczególnie głuchoniemych, ze społeczeństwem, rehabilitacji i wypoczynku, oświaty, urzeczywistnienia życiowych potrzeb ludzi niepełnosprawnych, organizowania życia kulturalnego w środowisku osób niepełnosprawnych, dożywiania dzieci pochodzących z ubogich rodzin, prowadzenia kursów języka migowego i zajęć świetlicowych dla osób niesłyszących . W ramach pozyskanych środków z 1% udało się zorganizować : integracyjny piknik „Dogonić Marzenia” w ramach odpustu parafialnego, dofinansować wyjazdy wakacyjne dzieci niesłyszących, obdarować paczkami żywnościowymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia ponad 600 dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i słuchową. Prezesem stowarzyszenia jest ksiądz Wiesław Kamiński.

Strona internetowa Stowarzyszenia >>