Schola Parafialana

Schola Parafialna – zrzesza dzieci, młodzież i dorosłych grających i śpiewających. Schola przygotowuje oprawę muzyczną Mszy Świętej w każdą niedziele o godzinie 11.30 a także ważnych wydarzeń i uroczystości w naszej parafii. Schola reprezentuje parafię w całej archidiecezji m innymi uczestniczy w Tygodniu Ekumenicznym, Jasełkach dla nauczycieli i katechetów, Drodze Światła. Próby odbywają się we wtorek o godzinie 18.30 i niedzielę o godzinie 10.30. Scholę prowadzi pani Marta Romaniuk a opiekunami są ks. Damian Czerwiński i ks. Wiesław Kamiński.