Rycerze Świętego Jerzego

Rycerze Świętego Jerzego – Międzynarodowy Rycerski Zakon Świętego Jerzego (The International Knightly Order of St George) jest religijnym braterstwem Kawalerów i Dam, którzy prowadzą życie pod hasłami pokory, lojalności i służby dla wspólnego dobra. Braterskie Stowarzyszenie Świętego Jerzego powstało jako jeden z pierwszych królewskich i wojskowych zakonów rycerstwa, zakon, który w ostatnim czasie dzięki swojemu zaangażowanemu kierownictwu znacznie rozwinął się na arenie międzynarodowej. Zakon założony został ponad 675 lat temu, 23 kwietnia 1326 roku w Wyszegradzie na Węgrzech przez króla Karola Roberta, prawnuka Karola Anjou, w obecności jego biskupów i dworzan. Jest to najstarszy z tych zakonów rycerskich, które powstawały jako instytucje ”królewskie”, niezależne od kościoła. Chociaż był to początkowo zakon wojskowy i dobroczynny, służba wojskowa nie jest już wymogiem jego członkostwa, choć wiele z ceremoniału i wystroju uroczystości Zakonu przywołuje atmosferę militarną. Jest to zakon świecki poświęcony imieniu Trójcy Świętej pod szczególnym patronatem Świętego Jerzego (patron rycerstwa). Oryginalne dokumenty założycielskie przechowywane są w Węgierskich Archiwach Narodowych w Budapeszcie. Rycerze prowadzą działalność charytatywną.