Duszpasterstwo Suicydologiczne

Duszpasterstwo suicydologiczne niesie pomoc osobom po próbach samobójczych, z myślami samobójczymi i rodziną takich osób. Niesie pomoc duchową i psychologiczną. Opiekunem jest ksiądz Jarosław Magierski.