Ministranci i Lektorzy

Ministranci i Lektorzy (Liturgiczna Służba Ołtarza) są to chłopcy i mężczyźni, którzy służą przy ołtarzu podczas Mszy świętych i nabożeństw. Gruba liczy 32 ministrantów, reprezentują oni parafię podczas uroczystości diecezjalnych. Opiekunem grupy jest ks. Damian Czerwiński.