Parafialna Rada Ekonomiczna

Parafialna Rada Ekonomiczna – na podstawie prawa kanonicznego (kan. 537 KPK) powinna istnieć w każdej parafii. Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi.  Przywołany kanon 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego podaje: 
W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrami zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi z zachowaniem przepisu kan. 532. 
Warto dodać, że rada ekonomiczna parafii nie jest osobą prawną i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności prawnych, chyba że inne są postanowienia biskupa. Zarządcą i reprezentantem prawnym majątku parafii jest proboszcz (por. kan. 540 i 532 KPK).  

Skład osobowy Parafialnej Rady Ekonomicznej:

  1. Maciej Wojciechowski
  2. Grzegorz Winnicki
  3. Piotr Felchner
  4. Andrzej Wojtalik
  5. Marian Łukasiewicz
  6. Sławomir Sosiński
  7. Dariusz Szczepański
  8. Ryszard Muras