Eben – Ezer

Eben – Ezer ekumeniczna wspólnota założona przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3. Jej członkami są zarówno katolicy , jak i ewangelicy augsburscy. Jej celem jest modlitwa za dzieci i młodzież, a także nauczycieli i pracowników Ośrodka. Wspólnota spotyka się na nieszpory ekumeniczne w parafii, a następnie na spotkanie integracyjno – formacyjne. Członkowie modlą się codziennie według praktyk swojego Kościoła. Opiekunem jest ks. Dariusz Kucharski.