Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas założony w 2011 roku – jest grupą ludzi, wolontariuszy, którzy zajmują się pomocą osobom potrzebującym
w naszej parafii. Zespół prowadzi różnorakie akcje: Tornister pełen uśmiechów, zbiórki żywności, Drzewko serc, Wigilijne dzieło pomocy – świece, jałmużna wielkopostna i inne.

Zespół obejmuje stałą pomocą ponad 40 osób z naszej parafii. Zespół działa angażując się w różnorakie akcje przy naszej parafii. Co roku przesyła sprawozdanie ze swej działalności do centrali Caritas w Łodzi. Opiekunem Zespołu jest ksiądz Damian Czerwiński.