Rycerze Kolumba

Zakon Rycerzy Kolumba – największa na świecie rzymskokatolicka organizacja świecka o charakterze charytatywnym. Na całym świecie skupia ok. 2 mln. mężczyzn. Przy naszej parafii działa jedna z lokalnych rad Rycerzy Kolumba. Rycerze zajmują się pomocą charytatywną w naszej parafii, uczestniczą w Mszach Świętych, ważnych wydarzeniach w życiu Kościoła w wymiarze parafialnym i diecezjalnym. Pomagają przy organizacji pikników parafialnych, budują szopkę, wykonują bezinteresowną pracę na rzecz parafii. Uczestniczą w skupieniach regionalnych i ogólnopolskich. Rada przy naszej parafii liczy blisko 60 mężczyzn.
Spotykają się w każdą I niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 18.00. Kapelanem i opiekunem Rady jest ksiądz Wiesław Kamiński.

Więcej informacji na stronie http://kofc.piotripawel.lodz.pl/