Księża

Ks. Proboszcz Wiesław Kamiński

Ks. Kanonik Wiesław Kamiński – ur. 15 maja 1971 roku w Zduńskiej Woli. Magister teologii moralnej. Święcenia kapłańskie otrzymał w czerwcu 1996 roku. Studia podyplomowe UKSW w Łodzi na kierunku teologicznym, surdopedagogiki. Kursy języka migowego i fonogestów.

Praca:

 • katecheta w SOSW nr 4 w Łodzi, ul. Krzywickiego 20
 • katecheta w SOSW nr 1 w Łodzi, ul. Siedlecka 7/21
 • sekretarz i wykładowca pedagogiki specjalnej, katechetyki specjalnej
  w Instytucie Teologicznym w Łodzi
 • lektorat języka migowego w WSD w Łodzi

Działalność:

 • Prezes Stowarzyszenia Niepełnosprawni Sprawni
 • Duszpasterz Głuchych Archidiecezji Łódzkiej
 • Duszpasterz Pszczelarzy
 • Wiceprzewodniczący Komisja Ekumeniczna Archidiecezji Łódzkiej
 • Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Archidiecezji Łódzkiej
 • Kapelan Rady Rycerzy Kolumba
 • Członek Rady Kapłańskiej
 • Sekretarz Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Łódzkiej
 • Sekretarz Ekumenicznej Szkoły Biblijnej

Przebieg pracy duszpasterskiej:

 • 1996-1998 wikariusz w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
  w Łodzi
 • 1998-2000 wikariusz w parafii pw. Świętego Rafała Kalinowskiego
  w Łodzi
 • 2000-2011 wikariusz w parafii pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi
 • 2011-           proboszcz w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
  w Łodzi

Hobby:

Pszczelarstwo, posiada pasiekę 30 uli, podróże, kulturoznawstwo, religioznawstwo, miłośnik kultury wschodniej.

Ks. Dariusz Kucharski

Ks. dr hab. Dariusz Kucharski – ur. 11 lipca 1966 r w Łodzi. Pochodzący z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łodzi. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1991 roku z rąk Abp. Władysława Ziółka. Wykładowca przedmiotów filozoficznych w Seminariach Duchownych w Łodzi i Płocku oraz w WSD oo. Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach.
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii UKSW, gdzie w dniu 02.06.2022 otrzymał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia.
Interesuje się historią oraz lubi górskie wędrówki. Ze sportu najbardziej lubi siatkówkę.

Dorobek pracy duszpasterskiej:

 • 1991 – 1992 wikariusz Parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Poddębicach
 • 1992 – 1994 wikariusz Parafii pw. Dobrego Pasterza w Łodzi
 • 1994 – 2002 studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 2002 – 2011 Prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi
 • 2002 – 2011 dyrektor biblioteki WSD w Łodzi
 • 2011 Adiunkt Wydziału Filozoficznego UKSW w Warszawie
 • od 01.09.2013 pomoc duszpasterska w Parafii pw Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi

Foto: MARKADA

Ks. Damian Czerwiński

Ks. mgr lic. Damian Czerwiński – ur. 19 lutego 1986 roku w Łasku, pochodzi
z parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie. Od dziecka
wzrastał i wychowywał się w wielokulturowym i Ekumenicznym Zelowie.

Tam tez ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Praw
Człowieka. Święcenia diakonatu przyjął z rąk ks. biskupa Adama Lepy
dnia 12 czerwca 2010 roku w kościele Św. Kazimierza w Łodzi .
Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2011 roku w łódzkiej archikatedrze
z rąk J.E. ks. abpa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego.

Magister teologii (10 maja 2011r. UKSW w Warszawie) – praca
magisterska: „Plan Prezbiterium dla liturgii sprawowanej według
wprowadzeń teologiczno-pastoralnych do ksiąg liturgicznych wydanych
po Soborze Watykańskim II”, licencjat kanoniczny z Teologii Praktycznej
( UKSW w Warszawie 27 czerwca 2015 r.)

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika), (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi 3 marca 2023 r.)

Działalność:

 • W 2016 roku mianowany przez abpa Marka Jędraszewskiego dekanalnym duszpasterzem młodzieży Dekanatu Zgierskiego.
 • W 2018 roku mianowany przez abpa Grzegorza Rysia dekanalnym Duszpasterzem Głuchych.
 • 6 września 2018 roku powołany na członka IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej
 • W latach 2017-2019 Kierownik Pieszej Zgierskiej Pielgrzymki na Jasną Górę
 • 19 grudnia 2022 roku powołany na wizytatora do spraw katechetycznych przez abpa Grzegorza Rysia

Przebieg pracy duszpasterskiej:

 • Parafia pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu (13 do 29 lipca 2011 r. – zastępstwo wakacyjne)
 • Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Łasku-Kolumnie (1 do 26 sierpnia 2011 r. – zastępstwo wakacyjne)
 • Od 27 sierpnia 2011 do 30 sierpnia 2014 roku wikariusz parafii pw. Św. Wojciecha w Dobroniu
 • Od 30 sierpnia 2014 roku wikariusz parafii pw. Chrystusa Króla w Zgierzu
 • Od 27 sierpnia 2019 roku wikariusz parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi

Praca:

 • katecheta: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi
 • Zespół Szkół im. ks. Jana Długosza w Dobroniu (liceum i gimnazjum)
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobroniu
 • Przedszkole Publiczne w Dobroniu
 • Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu
 • SOSW nr 4 w Łodzi, ul. Krzywickiego 20

Hobby:

 • historia sztuki
 • liturgia Kościoła
 • podróże i zwiedzanie

Ks. Adrian Piechol

Ks. Adrian Piechol – ur. 04.08.1990 r. w Łasku. Pochodzący z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Marzeninie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 2021 r. z rąk ks. Abpa Grzegorza Rysia. Magister teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Opiekun Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre archidiecezji łódzkiej.

Przebieg pracy duszpasterskiej::

 • 2020-2021 – diakon w parafiach pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela w Budzynku i
 • św. Floriana w Domaniewie
 • 2021-2023 – wikariusz parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty i św. Floriana
 • Męczennika w Łodzi
 • Od 26 sierpnia 2023 – wikariusz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi

  Praca:
 • 2020-2021 – SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach
 • 2021-2022 – Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa przy Szkole Europejskiej w Łodzi
 • 2022-2023 – XXVI LO im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi

  Zainteresowania:
 • pożarnictwo oraz sport, czynny gracz i ambasador gry w Pickleball.