Zadaszenie figury Matki Bożej

Matka Boża ma nowe zadaszenie chroniące przed warunkami atmosferycznymi. Jest to swego prezent na 71 urodziny Matki Bożej Przędzalnianej. Figura postawiona została 8 grudnia 1951 roku przez parafian.