XIV Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba

W dniu wczorajszym delegaci tutejszej Rady Rycerzy Kolumba uczestniczyli w XIV Stanowej (krajowej) konwencji Rycerzy Kolumba w Licheniu.

Była to okazja do wspólnej modlitwy przed wizerunkiem słynącej łaskami Matki Bożej Licheńskiej oraz do uchwalenia szeregu tzw. rezolucji, czyli formalnych postanowień i zobowiązań określających priorytety programowe, charytatywne i duchowe polskich Rycerzy na najbliższy rok bratni działalności. Tegorocznej konwencji przyświecało hasło: „Bóg, jedynym Panem życia”.

Nasza Rada została wyróżniona specjalnym podziękowaniem za wsparcie na rzecz odbudowy zniszczonego pożarem domu jednego z Braci z Rady w Radomiu, jako aktu miłosierdzia, braterstwa i jedności.