XIV Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba

W dniu wczorajszym delegaci tutejszej Rady Rycerzy Kolumba uczestniczyli w XIV Stanowej (krajowej) konwencji Rycerzy Kolumba w Licheniu. Była to okazja do wspólnej modlitwy przed wizerunkiem słynącej łaskami Matki Bożej Licheńskiej oraz do uchwalenia szeregu tzw. rezolucji, czyli formalnych postanowień i zobowiązań określających priorytety programowe, charytatywne i duchowe polskich Rycerzy na najbliższy rok bratni działalności. Tegorocznej konwencji przyświecało hasło: „Bóg, jedynym […]

Czytaj dalej